whenever and whenever possible

我们建议您提供需求的详细信息,例如:产品品牌、数量、到货时间等。

发送
 • 业务咨询电话:

  025-83276331 / 83276313 / 83276334

 • 业务咨询邮箱:

  zhangkun@cjichem.com / liyouwei@cjichem.com / xujinbing@cjichem.com

 • 纪检举报电话:

  025-83276340

 • 合规咨询/举报电话:

  025-83276340

 • 纪检/合规举报邮箱:

  zhangyimin@cjichem.com